CHIEF JUSTICE OF INDIA:

1. H. J. Kania ( 1950-1951)
2. M. Patanjali Sastri (1951- 1954)
3. Mehr Chand Mahajan (1954- 1954)
4. Bijan Kumar Mukherjea (1954- 1956)
5. Sudhi Ranjan Das (1956- 1959)
6. Bhuvaneshwar Prasad Sinha (1959-1964)
7. P. B. Gajendragadkar (1964-1966)
8. Amal Kumar Sarkar (1966-1966)
9. Koka Subba Rao (1966-1967)
10. Kailas Nath Wanchoo (1967-1968)
11. Mohammad Hidayatullah (1968- 1970)
12. Jayantilal Chhotalal Shah (1970 – 1971)
13. Sarv Mittra Sikri (1971-1973)
14. Ajit Nath Ray (1973 -1977)
15. Mirza Hameedullah Beg (1977-1978)
16. Yeshwant Vishnu Chandrachud (1978 -1985)
17. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati (1985-1986)
18. Raghunandan Swarup Pathak (1986-1989)
19. Engalaguppe Seetharamiah Venkataramiah (1989-1989)
20. Sabyasachi Mukharji (1989-1990)
21. Ranganath Misra (1990-1991)
22. Kamal Narain Singh (1991-1991)
23. Madhukar Hiralal Kania (1991 -1992)
24. Lalit Mohan Sharma (1992-1993)
25. Manepalli Narayana Rao Venkatachaliah (1993-1994)
26. Aziz Mushabber Ahmadi (1994 -1997)
27. Jagdish Sharan Verma ( 1997 -1998)
28 Madan Mohan Punchhi (1998-1998)
29 .Adarsh Sein Anand (1998-2001)
30. Sam Piroj Bharucha (2001-2002)
31. Bhupinder Nath Kirpal (2002-2002)
32. Gopal Ballav Pattanaik (2002-2002)
33. V. N. Khare (2002 -2004)
34. S. Rajendra Babu (2004-2004)
35. Ramesh Chandra Lahoti (2004 -2005)
36. Yogesh Kumar Sabharwal (2005-2007)
37. K. G. Balakrishnan (2007 -2010)
38. S. H. Kapadia (2010 -2012)
39. Altamas Kabir (2012- 2013)
40. P. Sathasivam (2013 -2014)
41. Rajendra Mal Lodha (2014 -2014)
42. H. L. Dattu (2014 -2015)
43. T. S. Thakur (2015 -2017)
44. Jagdish Singh Khehar (2017 -2017)
45. Dipak Misra (2017 – Incumbent)